Thông thường, khi một công ty muốn duy trì và phát triển hoạt động kinh doanh thì cần phải huy động thêm nguồn vốn. Ngoài chủ sở hữu, các doanh nghiệp có thể gọi vốn thêm từ bên ngoải. Phát hành cổ phiếu là một trong những hình thức để mở rộng nguồn vốn. Vậy thì hiện nay những công ty nào có thể phát hành cổ phiếu?

Khái niệm về cổ phiếu

Cổ phiếu là giấy chứng nhận quyền sở hữu cổ phần của tổ chức phát hành. Người sở hữu cổ phần còn được gọi là cổ đông. Chỉ có công ty cổ phần mới có thể phát hành cổ phiếu. Cổ phiếu được xem là một loại hàng hóa đặc biệt trên thị trường. Do đó, thị trường cổ phiếu biến động từng giờ, giá cổ phiếu cũng theo đó mà bị ảnh hưởng.

Cổ phiếu LOCKHEED MARTIN

Cổ phiếu JP MORGAN CHASE

Cổ phiếu là một hàng hóa đặc biệt trên thị trường

Các yếu tố ảnh hưởng đến giá cổ phiếu

Giá cổ phiếu chịu ảnh hưởng của quy luật cung – cầu. Việc mua và bán cổ phiếu diễn ra trên thị trường luôn dựa trên các yếu tố cơ bản, yếu tố kỹ thuật và tâm lý của các nhà đầu tư. Khi thị trường xuất hiện những thông tin tiêu cực về nền kinh tế hoặc công ty, những thông tin có thể khiến các nhà đầu tư cảm thấy rủi ro thì họ sẽ bán cổ phiếu để khóa lợi nhuận, điều này sẽ làm giá cổ phiếu giảm. Ngược lại, khi các nhà đầu tư tiếp nhận những thông tin tốt về hoạt động tài chính sẽ kích thích nhu cầu thu mua cổ phiếu của các nhà đầu tư, và điều này sẽ làm giá cổ phiếu tăng lên.

Có những loại cổ phiếu nào?

Cổ phiếu được đánh giá là kênh đầu tư tiềm năng

Cổ phiếu thường: thể hiện quyền sở hữu cổ phần của một cổ đông trong tổ chức phát hành. Cho phép người nắm giữ cổ phiếu có quyền được bỏ phiếu, nhận cổ tức, hưởng phần lợi nhuận khi cổ phiếu tăng giá.

Cổ phiếu ưu đãi: Về mặt thanh khoản, cổ phiếu ưu đãi sẽ được chia trả cổ tức trước so với cổ phiếu thường. Tuy nhiên, khác với cổ phiếu thông thường, cổ đông sẽ được chia trả một lượng cổ tức nhất định và không có quyền bẩu cử hay bỏ phiếu đối với tổ chức phát hành. Lợi ích lớn nhất của cổ phiếu ưu đãi là có khả năng thu hồi phần tài sản đầu tư lớn hơn cổ đông thường.

** Cổ phiếu ưu đãi có thể chuyển đổi thành cồ phiếu thường, nhưng cổ phiếu thường không được chuyển thành cổ phiếu ưu đãi.

Tóm lại, các nhà đầu tư khi mua cổ phiếu, tức là họ đang đóng góp một phần vốn vào trong công ty. Công ty này sẽ dùng phần vốn đó để phát triển hoạt động kinh doanh, khi công ty kinh doanh tốt, các cổ đông sẽ nhận được rất nhiều lợi nhuận, đồng thời thu hút thêm nhiều nhà đầu tư mua cổ phiếu, dẫn đến giá cổ phiếu tăng. Còn khi công ty kinh doanh không tốt, các nhà đầu tư có thể bán cổ phiếu để giữ tài sản, điều này sẽ làm giảm giá cổ phiếu. Thông thường, khả năng sinh lời và thu hồi nguồn vốn đầu tư của cổ phiếu sẽ tỷ lệ thuận với giá giao dịch của cổ phiếu trên thị trường.

Trên đây là tất cả những thông tin về cổ phiếu mà hẳn là bạn đang cần tìm hiểu. Trước khi trở thành một nhà đầu tư chứng khoán tài ba, bạn hãy là một nhà tri thức thông thái về chứng khoán nhé! Chúc các bạn luôn thành công!